0312 442 80 91 / info@elderlyhealthylife.com

Hakkımızda

Elderly Healthy Life, yaşlı bireylerin yaşlılık dönemlerini sağlıklı, huzurlu ve keyifli geçirmelerine odaklanarak, sürdürülebilir sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu inovasyon, yaşlıların hayat kalitesini artırmak için çeşitli destekler ve uygulamalar sunuyor.

Vakfımız;

Türk Geriatri Vakfı 2001 yılında 65 yaş ve üzeri nüfusa sağlık yardımı yapmak üzere hastaneler, bakımevleri, dinlenme ve rehabilitasyon merkezleri kurmak ve insanların yaşlılık evresini daha mutlu geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Vakıf özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılıklı olarak her yıl büyümekte olan sağlık turizmi olgusuna “ileri yaş sağlık turizmi” hareketini kaliteli bakım, akreditasyonlar, sertifikasyonlarla zenginleştirerek fiziki hazırlıklarını tamamlamıştır.

 

Yeni yıl ile birlikte her ay artan sayıda misafirin ağırlanacağı ileri yaş sağlık turizmi kafilelerinin Türkiye’yi ziyaretlerine batıdan başlanarak tüm ülkeye yayılmak üzere start verilmiş olacaktır.


Bu uğurda, ülke genelinde yaşlı sağlığı ve geriatri konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak toplumun doğru yaşam alışkanlıkları edinmelerine, yaşam tarzlarını geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Yaşamın üçüncü evresini oluşturan yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalara destek vererek uygulama alanları oluşturmuştur.

Sempozyum ve kongreler eşliğinde alanında uzman akademisyenlerin araştırma, görüş ve desteklerini alarak hem sosyal hem fiziki sağlığı iyileştirme çalışmaları yapmaktadır.

İş birliği içindeyiz.

Türk Geriatri Vakfı, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı; Yerel Yönetimler, akademik camia, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde 22 yıldır faaliyettedir.

Günümüze kadar 12 Ulusal Geriatri Kongresi, 3 Uluslararası Kongre, çok sayıda sempozyum ve kurslar düzenlenmiş, kitaplar ve dergiler yayımlamıştır.

Bugüne kadar Türkiye’de yaşlı bakım ve sağlığı için iyileştirici çalışmalar yaparak yaşlı nüfusun her türlü ihtiyacını koruyan, yaşlı yaşam kalitesini arttırmayı kendine görev edinen Türk Geriatri Vakfı, şimdi de hayatın altın çağlarını taçlandırmak için çalışıyor.

 Türk Geriatri Vakfı güvencesinde ileri kalite sağlık hizmetleri ve iyileştirilmiş yaşam tarzı için sen de gel.